Temizlik personeli temini çok mu zor?

Hepimiz düzgün ve özen gösterilerek temizlenmiş ev ve ofislerde yaşamak isteriz. Döşemenin verdiği güzellik kadar temizliğine özen gösterilmiş mekanın verdiği rahatlık hiçbir şey ile kıyaslanamaz. En modern tasarımlar ile dizayn edilmiş ofis, ev ve rezidanslar, çalışanın ellerinde şekil bulur ve kendini ifade eder.

Bu anlamda bu elleri de bulmak hiç zor değil aslında. Ehil ve sektöründe kendini kanıtlamış temizlik firmaları, iletişim bilgileri, referansları ile kendilerine ulaşıp çözüm ortağı edinebilirsiniz.

Ev ve ofis temizliğinde, temizlik işini iyi bir temizlik firmasına vermenin firmalara ekonomik açıdan geri dönüşleri, iş güvenlik maliyetlerinin düşürülmesi, olabilecek iş kazalarının saptanması, hizmette profesyonellik, uzun vadede kazanımlar, bir yığın evrak hizmetlerinin azalması, işçi ve işveren üst yönetim eğitim ve giderlerinin azalması şeklinde katkılarının bazı aşağıdaki detayları dikkate değerdir.

Temizlik-personeli-temini

• İnsan kaynakları birimine ihtiyaç kalmaz.
• İş yeri hekimliği ve iş güvenlik hizmetlerinin tamamını temizlik firmaları sunmaktadır.
• Ön muhasebe hizmetleri azalır. Çalışanın bordrolama, işsizlik sigortası primi, yıllık izin, ücretsiz izin, vizite kağıdı, işe gelmeme – puantaj, ihbar – kıdem tazminatı, yol, yemek ve tüm sosyal hakları, işveren mali mesuliyet sigortaları, işsizlik sigortası primi, risk oluşum raporlamaları gibi bir yığın evrak oluşumu ile temizlik firmaları ilgilenir.
• İstenmeyen temizlik personeli, temizlik firmasına rapor edilip yerine yeni personel verilmesi rica olunur.
• Çalışanın tüm eğitimleri ve takibi temizlik firmasına aittir.
• Evin sahibi yada ofis yöneticilerinin bu işlere harcayacak zamanı yoktur.

Yukarıdaki maddelere dikkat edildiği takdirde hem ofis yöneticileri, hem de evin sahibi hizmet alıcılar için hayat çok kolay olacaktır. İşi ehil bir temizlik firmasına vermek önemli.